Gaab » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het minnaressenbestaan, ontrouw in de vorm van een affaire

Als minnares bevind je je in een relatie die geen bestaansrecht heeft. Je bent samen met een man die al gebonden is en de liefde speelt zich in het geheim af. Je hebt je hart aan iemand gegeven, maar…
recensie

Professioneel zingen voor iedereen, Ineke van Doorn

Het in 2009 verschenen boek "Professioneel zingen voor iedereen" van Ineke van Doorn is een welkome aanvulling op de bestaande literatuur over de zangstem. Ineke van Doorn heeft haar jarenlange ervari…

De beginselen van muziek als therapievorm

Dit artikel vat de beginselen van muziek als therapievorm, beginnend bij het Papyrus Ebers stammend uit de 18e dynastie, samen. Wat zijn de belangrijkste observaties uit het verleden en wat is er nog…
Gevolgen van bezuinigingen in de GGZ voor mensen met autisme

Gevolgen van bezuinigingen in de GGZ voor mensen met autisme

Het huidige politieke klimaat doet zorgen ontstaan. De regering voert verregaande bezuinigingen door, onder andere in de zorg, die mensen met een autisme - spectrum stoornis raken. De inzet van therap…
recensie

“Adem en stem", handleiding voor goed spreken

De titel zegt het al, “Adem en stem” Handleiding voor goed spreken. In dit boek wordt het toepassen van de adem als sleutel gezien om tot een economisch stemgebruik in het dagelijkse leven te komen. H…

EVTS, Estill Voice Trainings System van Jo Estill

Jo Estill begon haar carrière als "klassiek" zangeres in Lieder en Opera, maar toen ze 45 was, ontdekte ze, dat ze absoluut niet wist wat ze aan het doen was. Jo Estill heeft de laatste dertig jaar on…

CVT Complete Vocal Technique

Eén van de zangmethodes waarover je steeds meer hoort is de methode van de Deense Cathrine Sadolin. Deze methode wordt ook aangeduid met 'CVT' Complete Vocal Technique. Complete Vocal Technique is een…
Bijziendheid trainen

Bijziendheid trainen

Als we optoloog Henk Rensen mogen geloven dan is de manier waarop wij onze ogen in de hedendaagse maatschappij gebruiken de grootste oorzaak van bijziendheid. Met speciale oefeningen, maatlenzen en he…

Songwriting, hoe overwin je je writers block

Je wilt graag een song schrijven, maar krijgt geen letter op papier. Wat nu? Wat zijn de manieren om over je writers block heen te komen? Er is veel over songwriting geschreven. Zowel online als in bo…

Verblijf in Stiltecentrum Betlehem

In onze Westerse maatschappij is 'tijd' een belangrijk begrip. Er zijn allerlei dingen waaraan binnen een bepaalde tijdsmarge moet worden voldaan. De communicatiemogelijkheden zijn hedendaags overvloe…